[wpseo_breadcrumb]
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 17.09.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!”.

 

  1. Postępowanie z dnia 02.09.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  • Malczewski Sport Marcin Malczewski
  • SPORTPLUS PL Sp. z o.o.
  • P.H.U. MODEST Sp. z o.o.
  • KLUBBEN Polska Sp. z o.o.
  • AQUA-SPORT

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Malczewski Sport Marcin Malczewski Wartość brutto Sekcja narciarska Rzeszów i siatkówki na siedząco Rzeszów: poz.: 1-4
2 SPORTPLUS PL Sp. z o.o. Wartość brutto Sekcja lekkoatletyczna Siedlce: poz.: 1-9, 11
3 P.P.H.U. MODEST Sp. z o.o. Wartość brutto Sekcja tenisa stołowego Poznań: poz.:1-2
4 KLUBBEN Polska Sp. z o.o. Wartość brutto

Sekcja pływacka Lębork: poz.: 6

Sekcja pływacka Kraków 1 i 2: poz.: 7

5 AQUA-SPORT Wartość brutto

Sekcja pływacka Staszów: poz.: 1-5

Sekcja pływacka Tarnów 1 i 2: poz.: 1-3

Sekcja pływacka Lębork: poz.: 1-5

Sekcja pływacka Wrocław 1 i 2: poz.: 1

Sekcja lekkoatletyczna Siedlce: poz.: 10

Sekcja pływacka Kraków 1 i 2: poz.: 1-6