STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 13.08.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową oraz gastronomiczną podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 15-27.08.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie z dnia 05.08.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

„HANKA” A.J. Markowscy, K. Schuebbe S.J.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Central Fund of Immovables Sp. z o.o. Usługa hotelowa i gastronomiczna 15-27.08.2019 r. Koszt oferty 81,27 pkt
2 „HANKA” A.J. Markowscy, K. Schuebbe S.J. Usługa hotelowa i gastronomiczna 15-27.08.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt