Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.07.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 13.07.2019 r. do 22.07.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie z dnia 04.07.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Andrzej Ochal Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 72 godzin 13-22.07.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 TriMind – Remat Małgorzata Fijałek-Żuk Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 72 godzin 13-22.07.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Fizjoterapia Aleksander Wieteska Prowadzenie przez fzjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 72 godzin 13-22.07.2019 r. Cena 100,00 pkt
4 Ryszard Grzelak Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 72 godzin 13-22.07.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.