STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowych
w okresie od 05.03-07.03.2018 r. i 07.03-18.03.2018 r.
w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 22 lutego 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

a) Prowadzenia przez trenera/instruktora dyscypliny paraolimpijskiej zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 20 godzin łącznie w okresie 05.03-07.03.2018 r. – Łukasz Szumiec, P. Barbara Hohensee, P. Piotr Urbański,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez czwartego oraz piątego trenera/instruktora, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

b) Prowadzenia przez trenera/instruktora dyscypliny paraolimpijskiej zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 78 godzin łącznie w okresie 07.03-18.03.2018 r. – Łukasz Szumiec, P. Barbara Hohensee, P. Piotr Urbański,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez czwartego oraz piątego trenera/instruktora, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

c) Prowadzenia przez fizjoterapeutę/masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych
w liczbie min. 18 godzin łącznie w okresie 05.03-07.03.2018 r. – Jadwiga Szumiec, KineOne Marcin Kapusta, Natalia Czoch Kinetek,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

d) Prowadzenia przez fizjoterapeutę/masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych
w liczbie min. 78 godzin łącznie w okresie 07.03-18.03.2018 r. – Jadwiga Szumiec, KineOne Marcin Kapusta, Natalia Czoch Kinetek,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

e) Prowadzenia przez psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 20 godzin łącznie w okresie 03-07.03.2018 r. – Promindset Karolina Chlebosz,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez drugiego psychologa/pedagoga, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

f) Prowadzenia przez psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 78 godzin łącznie w okresie 03-018.03.2018 r. – Promindset Karolina Chlebosz,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez drugiego psychologa/pedagoga, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

 

 

 

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Łukasz Szumiec Prowadzenie przez trenera/instruktora dyscypliny paraolimpijskiej zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 20 h 05.03-07.03.2018 r. Cena 100 pkt.
2 Łukasz Szumiec Prowadzenie przez trenera/instruktora dyscypliny paraolimpijskiej zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 78 h 07.03-18.03.2018 r. Cena 100 pkt.
3 Barbara Hohensee Prowadzenie przez trenera/instruktora dyscypliny paraolimpijskiej zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 20 h 05.03-07.03.2018 r. Cena 100 pkt.
4 Barbara Hohensee Prowadzenie przez trenera/instruktora dyscypliny paraolimpijskiej zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 78 h 07.03-18.03.2018 r. Cena 100 pkt.
5 Piotr Urbański Prowadzenie przez trenera/instruktora dyscypliny paraolimpijskiej zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 20 h 05.03-07.03.2018 r. Cena 100 pkt.
6 Piotr Urbański Prowadzenie przez trenera/instruktora dyscypliny paraolimpijskiej zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 78 h 07.03-18.03.2018 r. Cena 100 pkt.
7 Jadwiga Szumiec Prowadzenie przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 18 h 05.03-07.03.2018 r. Cena 100 pkt.
8 Jadwiga Szumiec Prowadzenie przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 78 h 07.03-18.03.2018 r. Cena 100 pkt.
9 KineOne Marcin Kapusta Prowadzenie przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 18 h 05.03-07.03.2018 r. Cena 100 pkt.
10 KineOne Marcin Kapusta Prowadzenie przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 78 h 07.03-18.03.2018 r. Cena 100 pkt.
11 Natalia Czoch Kinetek Prowadzenie przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 18 h 05.03-07.03.2018 r. Cena 100 pkt.
12 Natalia Czoch Kinetek Prowadzenie przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 78 h 07.03-18.03.2018 r. Cena 100 pkt.
13 Promindset Karolina Chlebosz Prowadzenie przez psychologa/ pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 20 h 05.03-07.03.2018 r. Cena 100 pkt.
14 Promindset Karolina Chlebosz Prowadzenie przez psychologa/ pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 78 h 07.03-18.03.2018 r. Cena 100 pkt.