STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.06.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową i gastronomiczną podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 01-10.07.2019  r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie z dnia 20.06.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Hotel Dobosz Justyna Dobosz

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Pazim Sp. z o.o./Radisson Blu Hotel Usługa hotelowa i gastronomiczna 01-10.07.2019 r. Koszt oferty 53,33 pkt
2 HNS 16 Sp. z o.o. Usługa hotelowa i gastronomiczna 01-10.07.2019 r. Koszt oferty 54,13 pkt
3 Hotel Dobosz Justyna Dobosz Usługa hotelowa i gastronomiczna 01-10.07.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt
4 Hotel Vulcan Sp. z o.o. Sp. K. Usługa hotelowa i gastronomiczna 01-10.07.2019 r. Koszt oferty 47,41 pkt