STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 17.06.2019  r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na wybór trenerów/instruktorów prowadzących  zajęcia sekcji w okresie od  14.06.2019 r. do 31.03.2020 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!”.

 1. Postępowanie z dnia: 6 czerwca 2019 r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę prowadzenia przez trenera/instruktora zajęć sekcji sportowej złożyli Oferenci:
 • Piotr Woliński, Daniel Szczypek – Głogów Małopolski s. pływacka,
 • Piotr Woliński, Anna Mazurkiewicz – Rzeszów, s. race running,
 • Ewa Czajka, Jakub Łażewski – Żagań s. pływacka,
 • Aneta Rękas-Woźna, Aleksandra Wojtaszek – Elbląg s. boccia
 • Iwona Tabaczek-Bejster, Artur Szymański, Damian Liśkiewicz – Rzeszów s. pływacka,
 • Joanna Nowicka, Zuzanna Zając – Kraków s. wioślarska,
 • Grzegorz Pomes – Rzeszów s. siatkówki,
 • Justyna Charaśna-Blachucik, Adam Malik – Opole s. siatkówki,
 • Aneta Michalska-Perkowska, Maciej Perkowski – Tarnów s. pływacka,
 • Marcin Musiał, Maciej Perkowski – Tarnów s. pływacka,
 • Leszek Tarka, Łukasz Łygan – Staszów s. pływacka,
 • Adam Malik, Michał Machowski – Gliwice s. siatkówki,
 • Małgorzata Olejnik, Ryszard Olejnik – Kielce, s. łucznictwa,
 • Katarzyna Urbańska, Paweł Łukaszewicz – Poznań s. pływacka,
 • Elżbieta Jakubczyk, Mirosław Jakubczyk – Mikołów s. pływacka,
 • Elżbieta Jakubczyk, Mirosław Jakubczyk – Bieruń s. pływacka,
 • Stefan Makowski, Izabela Pluta-Castro, Janusz Taranczewski, Grzegorz Lewonowski, Grzegorz Pluta – Wołomin s. szermierki,
 • Paulina Grotek, Damian Grotek – Warszawa s. siatkówki,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym obszarze.

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia

Kryterium

cena

Kryterium

uprawnienia

Kryterium

doświadczenie

Punkty przyznane łącznie
1 Piotr Woliński

Głogów Małopolski, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

Rzeszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

70  pkt

 

 

 

 

 

70 pkt

0 pkt

 

 

 

 

 

0 pkt

0 pkt

 

 

 

 

 

0 pkt

70  pkt

 

 

 

 

 

70 pkt

2 Daniel Szczypek

 

Głogów Małopolski,w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 0 pkt 0 pkt 70 pkt
3 Ewa Czajka Żagań, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
4 Aneta Rękas-Woźna

 

Elbląg, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt
5 Aleksandra Wojtaszek

 

Elbląg, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt
6 Iwona Tabaczek-Bejster Rzeszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r. 70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt
7 Artur Szymański

 

Rzeszów,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt
8 Damian Liśkiewicz Rzeszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r. 70 pkt 0 pkt 10 pkt 80 pkt
9 Jakub Łażewski

 

Żagań, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt
10 Joanna Nowicka

Kraków, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 0 pkt 0 pkt 70 pkt
11 Zuzanna Zając

Kraków, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 0 pkt 0 pkt 70 pkt
12 Anna Mazurkiewicz

Rzeszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 0 pkt 0 pkt 70 pkt
13 Grzegorz Pomes

Rzeszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 15 pkt 0 pkt 85 pkt
14 Justyna Charaśna-Blachucik

Opole, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 15 pkt 0 pkt 85 pkt
15 Maciej Perkowski Tarnów x 2,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r. 70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt
16 Aneta Michalska-Perkowska

Tarnów,  (pływanie)

w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt
17 Leszek Tarka Staszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r. 70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt
18 Łukasz Łygan

 

Staszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt
19 Adam Malik

 

Opole,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

Gliwice,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt

 

 

 

 

 

 

70 pkt

0 pkt

 

 

 

 

 

 

0 pkt

0 pkt

 

 

 

 

 

 

0 pkt

70 pkt

 

 

 

 

 

 

70 pkt

20 Michał Machowski

Gliwice,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 15 pkt 0 pkt 85 pkt
21 Małgorzata Olejnik

Kielce,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 15 pkt 10 pkt 85 pkt
22 Ryszard Olejnik

Kielce, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 15 pkt 10 pkt 85 pkt
23 Katarzyna Urbańska

Poznań,w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

 

70 pkt 0 pkt 0 pkt 70 pkt
24 Elżbieta Jakubczyk

Mikołów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

Bieruń, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt

 

 

 

 

 

70 pkt

0 pkt

 

 

 

 

 

0 pkt

0 pkt

 

 

 

 

 

0 pkt

70 pkt

 

 

 

 

 

70 pkt

25 Mirosław Jakubczyk

Mikołów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

Bieruń, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt

 

 

 

 

 

70 pkt

0 pkt

 

 

 

 

 

0 pkt

0 pkt

 

 

 

 

 

0 pkt

70 pkt

 

 

 

 

 

70 pkt

26 Stefan Makowski

Wołomin,  w liczbie min. 180 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 0 pkt 0 pkt 70 pkt
27 Izabela Pluta-Castro

Wołomin,  w liczbie min. 180 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 0 pkt 0 pkt 70 pkt
28 Janusz Taranczewski

Wołomin,  w liczbie min. 180 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 15 pkt 0 pkt 85 pkt
29 Grzegorz Lewonowski

Wołomin, w liczbie min. 180 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 0 pkt 0 pkt 70 pkt
30 Paweł Łukaszewicz

Poznań, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 0 pkt 0 pkt 70 pkt
31 Marcin Musiał

Tarnów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 15 pkt 10 pkt 95 pkt
32 Damian Grotek

Warszawa, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 20 pkt 0 pkt 90 pkt
33 Paulina Grotek

Warszawa, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 20 pkt 0 pkt 90 pkt
34 Grzegorz Pluta

Wołomin, w liczbie min. 180 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

70 pkt 0 pkt 0 pkt 90 pkt