STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę transportu lotniczego dla reprezentacji Polski na Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie Pjongczang 2018

 

  1. Postępowanie nr 14/2018 z dnia 1 lutego 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą i jedyną ofertę złożyła firma:

Business Travel Club Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Business Travel Club
Sp. z o. o.

 

ul. Kopernika 30,
00-336 Warszawa

Kwota zamówienia za wystawienie biletów lotniczych

 

 

100%