STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych
w okresie od 12.02-14.02.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 2 lutego 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  1. Prowadzenia przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 12.02-14.02.2018 r.,
  2. Halina Guńka, FUH Bogusław Bryjak, Zomo-Promo Zofia Faron,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę zajęć podczas  w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 12.02-14.02.2018 r.,
  2. Małgorzata Chlipała, P. Zuzanna Sularz,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. Prowadzenie przez psychologa/pedagoga zajęć w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 12.02-14.02.2018 r.,

W związku z tym, iż nie otrzymano prawidłowej oferty na wykonanie usługi przez psychologa/pedagoga, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

 

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Halina Guńka Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 12.02-12.02.2018 r. Cena 100 pkt.
2 FUH Bogusław Bryjak Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 12.02-12.02.2018 r. Cena 100 pkt.
3 Zomo-Promo Zofia Faron Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 12.02-12.02.2018 r. Cena 100 pkt.
4 Małgorzata Chlipała Prowadzenie przez fizjoterapeutę/ masażystę w liczbie min. 21 h 12.02-12.02.2018 r. Cena 100 pkt.
5 Zuzanna Sularz Prowadzenie przez fizjoterapeutę/ masażystę w liczbie min. 21 h 12.02-12.02.2018 r. Cena 100 pkt.