STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów szermierki lub innej dyscypliny sportowej, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 15.03.2019 r. do 18.03.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 04.03.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Jerzy Studziński Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godzin 15-18.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 SK Fencing Sebastian Koziejowski Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godzin 15-18.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Tadeusz Nowicki Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godzin 15-18.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
4 Karol Bilecki Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godzin 15-18.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
5 Jakub Nowicki LOGIC MEDIA Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godzin 15-18.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
6 MEDalis Alicja Kumar Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godzin 15-18.03.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.