STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów Ampfutbol lub innej dyscypliny sportowej, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 15.03.2019 r. do 17.03.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie 96/2019 z dnia 04.03.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Grzegorz Skrzeczek Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 16 godzin 15-17.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Zofia Kasińska Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 16 godzin 15-17.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Marek Dragosz Prowadzenie przez trenera/instruktora Ampfutbol lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 16 godziny 15-17.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
4 Artur Kurzawa Prowadzenie przez trenera/instruktora Ampfutbol lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 16 godzin 15-17.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
5 Maciej Cieślik Prowadzenie przez trenera/instruktora Ampfutbol lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 16 godzin 15-17.03.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.