STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 06.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów , fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 08.03.2019 r. do 22.03.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 26.02.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Wiktor Sobociński Prowadzenie przez fizjoterapeutów/masażystów warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 112 godzin 08-22.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Mental Play Bartłomiej Ostasz Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 20 godzin 20-22.03.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.