Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 27.02.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów oraz fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 02.03.2019 r. do 13.03.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 19.02.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Oferenci:
  • Jacek Szczygieł
  • FIZJOBOX Paweł Szczygieł
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Jacek Szczygieł Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 88 godzin 02-13.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 FIZJOBOX Paweł Szczygieł Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 88 godzin 02-13.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Akademia Zdrowia i Odnowy Biologicznej EXODUS Mariusz Górka Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 88 godzin 02-13.03.2019 r. Cena 64,10 pkt Oferta przekraczająca możliwości budżetowe projektu

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.