STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 01.02.2018 r.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych
w okresie od 01.03-03.03.2018 r. i 03.03.2018 r. – 13.03.2018 r.
w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

 1. Postępowanie z dnia 24 stycznia 2018 r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
 1. Prowadzenia przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych
  w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 01.03-03.03.2018 r.,
 2. Przemysław Sztorc, P. Maciej Makuła, P. Przemysław Idzik,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Prowadzenia przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych
  w liczbie min. 77 godzin łącznie w okresie 03.03.2018 r.-13.03.2018 r.,
 2. Przemysław Sztorc, P. Maciej Makuła, P. Przemysław Idzik,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Prowadzenia przez fizjoterapeutę/masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych
  w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 01.03-03.03.2018 r.,
 2. Tomasz Kozieł, P. Karolina Nowak,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Prowadzenia przez fizjoterapeutę/masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 77 godzin łącznie w okresie 03.03.2018 r.-13.03.2018 r.,
 2. Tomasz Kozieł, P. Karolina Nowak,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Prowadzenia przez psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 01.03-03.03.2018 r.,
 2. Katarzyna Jaromi,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Prowadzenia przez psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 77 godzin łącznie w okresie 03.03.2018 r.-13.03.2018 r.,
 2. Katarzyna Jaromi,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Przemysław Sztorc Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 01.03-03.03.2018 r. Cena 100 pkt.
2 Przemysław Sztorc Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 03.03-13.03.2018 r. Cena 100 pkt.
3 Maciej Makuła Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 01.03-03.03.2018 r. Cena 100 pkt.
4 Maciej Makuła Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 03.03-13.03.2018 r. Cena 100 pkt.
5 Przemysław Idzik Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 01.03-03.03.2018 r. Cena 100 pkt.
6 Przemysław Idzik Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 03.03-13.03.2018 r. Cena 100 pkt.
7 Tomasz Kozieł Prowadzenie przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 01.03-03.03.2018 r. Cena 100 pkt.
8 Tomasz Kozieł Prowadzenie przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 03.03-13.03.2018 r. Cena 100 pkt.
9 Karolina Nowak Prowadzenie przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 01.03-03.03.2018 r. Cena 100 pkt.
10 Karolina Nowak Prowadzenie przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 03.03-13.03.2018 r. Cena 100 pkt.
11 Katarzyna Jaromi Prowadzenie przez psychologa/ pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 01.03-03.03.2018 r. Cena 100 pkt.
12 Katarzyna Jaromi Prowadzenie przez psychologa/ pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 03.03-13.03.2018 r. Cena 100 pkt.