STRONA GŁÓWNA > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 01.02.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowych w dniach 01.03-03.03.2018 r. oraz 03.03 – 13.03.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 24 stycznia 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zapewnienie usługi podczas warsztatu „weekendowego” w terminie 01.03-03.03.2018 r.

Centrum Wypoczynku, Szkolenia, Promocji Kultury i Sportu „Gołoborze” Jerzy Skrabacz,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Zapewnienie usługi podczas warsztatu sportowo-aktywizującego w terminie 03.03 – 13.03.2018 r.

Centrum Wypoczynku, Szkolenia, Promocji Kultury i Sportu „Gołoborze” Jerzy Skrabacz,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia

Nr oferty Nazwa firmy Termin wykonania usługi Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Centrum Wypoczynku, Szkolenia, Promocji Kultury i Sportu „Gołoborze” Jerzy Skrabacz 01.03-03.03.2018 r. Cena 100%
2 Centrum Wypoczynku, Szkolenia, Promocji Kultury i Sportu „Gołoborze” Jerzy Skrabacz 03.03-13.03.2018 r. Cena 100%