STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 18.02.2019  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 19.02-01.03.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 08.02.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Wynajem Pokoi i Żywienie Zbiorowe S.C. Czesława i Władysław Wodziak

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Wynajem Pokoi i Żywienie Zbiorowe S.C. Czesława i Władysław Wodziak Usługa hotelowa i gastronomiczna 19.02-01.03.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt