STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 05.02.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów,  fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa(różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w okresie 08.02.2019 r. do 10.02.2019 r. oraz warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 10.02.2019 r. do 20.02.2019 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

Postępowanie z dnia 28.02.2019 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

  1. Karolina Hubkiewicz
  2. Renata Chilewska
  3. Irena Pienio
  4. Pozaszkolne Formy Edukacji Sportowej oraz Zajęć Sportowych i Rekreacyjnych Tomasz Bartosik
  5. Michał Gadowski
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Karolina Hubkiewicz Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 08-10.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Karolina Hubkiewicz Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 10-20.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Renata Chilewska Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 08-10.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
4 Renata Chilewska Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 10-20.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
5 Irena Pienio Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 08-10.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
6 Irena Pienio Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 10-20.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
7 Pozaszkolne Formy Edukacji Sportowej oraz Zajęć Sportowych i Rekreacyjnych Tomasz Bartosik Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 08-10.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
8 Pozaszkolne Formy Edukacji Sportowej oraz Zajęć Sportowych i Rekreacyjnych Tomasz Bartosik Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 10-20.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
9 Michał Gadowski Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 08-10.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
10 Michał Gadowski Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 10-20.02.2019 r. Cena 100,00 pkt