STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 05.02.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów weekendowych w okresie od 08.02.2019 r. do 10.02.2019 r. oraz podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 10.02.2019 r. do 20.02.2019 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 28.01.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 08-20.02.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt