Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 01.02.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach projektu pn.  „Sport jest dla Ciebie” oraz projektu pn. „Włącz się do ruchu”.

Postępowanie nr 30/2019 z dnia 17.01.2019 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

CGP Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1

CGP Sp. z o.o.

 

Cena 100%