STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 01.02.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach projektu  „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami” oraz projektu pn. „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 17 stycznia 2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

CGP Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
6

 

CGP Sp. z o.o.

 

Cena 100%