STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.01.2019  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 30.01-06.02.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 18.01.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Spółdzielnia Socjalna „Ruczaj”

IKS „ATAK”

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Spółdzielnia Socjalna „Ruczaj” Usługa wynajmu obiektów sportowych (siłownia i sauna) 30.01-06.02.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 IKS „ATAK” Usługa hotelowa, gastronomiczna 30.01-06.02.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt