STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.01.2019  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 01-08.02.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 18.01.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Paweł Ziółkowski Klub Relax

Centrum Szkoleniowe TWINS

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Paweł Ziółkowski Klub Relax Usługa gastronomiczna (obiady i kolacje) 01-08.02.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Centrum Szkoleniowe TWINS Usługa hotelowa i gastronomiczna (śniadania) 01-08.02.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Centrum Szkoleniowe TWINS Usługa gastronomiczna (obiady i kolacje) 01-08.02.2019 r. Koszt oferty 66,72 pkt