STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 23.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów,  fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa(różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w okresie 27.01.2019 r. do 29.01.2019 r. oraz warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 29.01.2019 r. do 08.02.2019 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

Postępowanie z dnia 15.01.2019 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

  1. Jerzy Studziński
  2. Bartosz Koniusz
  3. Izabela Pluta-Castro
  4. Joanna Sikora
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Jerzy Studziński Prowadzenie przez 1 psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin Jerzy Studziński Cena 100,00 pkt
2 Jerzy Studziński Prowadzenie przez 1 psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny Jerzy Studziński Cena 100,00 pkt
3 Bartosz Koniusz Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 40 godzin Bartosz Koniusz Cena 100,00 pkt
4 Izabela Pluta-Castro Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin Izabela Pluta-Castro Cena 100,00 pkt
5 Izabela Pluta-Castro Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin Izabela Pluta-Castro Cena 100,00 pkt
6 Joanna Sikora Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin Joanna Sikora Cena 100,00 pkt
7 Joanna Sikora Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny Joanna Sikora Cena 100,00 pkt