STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 18.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 21.01.2019 r. do 27.01.2019 r. w ramach projektu

„Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 10.01.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 TRIMIND-REMAT Małgorzata Fijałek-Żuk Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 48 godzin 21-27.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Marek Biernat Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 48 godzin 21-27.01.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.