STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 15.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów,  fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa (różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 17.01.2019 r. do 27.01.2019 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 07.01.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  3. Tomasz Obal
  4. Maciej Perkowski
  5. Kinga Obal
  6. Aneta Michalska-Perkowska
  7. Centrum Aktywności Fizycznej Anna Szczepańska
  8. Ewa Faliszek-Podgórska
  9. Anna Rudolphi
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Tomasz Obal Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godzin 17-27.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Maciej Perkowski Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 17-27.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Kinga Obal Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 17-27.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
4 Aneta Michalska-Perkowska Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 17-27.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
5 Centrum Aktywności Fizycznej Anna Szczepańska Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 17-27.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
6 Ewa Faliszek-Podgórska Prowadzenie przez 1 psychologa (różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 17-27.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
7 Anna Rudolphi Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godzin 17-27.01.2019 r. Cena 100,00 pkt Oferta wpłynęła po terminie. Przyjęta warunkowo