STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 13.01.2019 r. do 20.01.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 03.01.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Rehabilitacja Mateusz Dzięgielewski Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 13-20.01.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.