STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 09.01.2019  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową oraz gastronomiczną podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 20-25.01.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 31.12.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hotel Dobosz Justyna Dobosz

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel Dobosz Justyna Dobosz Usługa hotelowa i gastronomiczna 20-25.01.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt