STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 22.01.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeuty i psychologa zajęć podczas warsztaty sportowe w okresie od 17.02-25.02.2018 r.
w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 12 stycznia 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  1. Prowadzenia przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 63 godzin łącznie w okresie 17.02-25.02.2018 r.

Centrum Aktywności Fizycznej Anna Szczepańska, P. Maciej Perkowski, P. Aneta Michalska-Perkowska,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. Prowadzenia przez fizjoterapeutę/masażystę zajęć  w liczbie min. 63 godzin łącznie w okresie 17.02-25.02.2018 r.
  2. Tomasz Obal, P. Anna Rudolphi,

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;

  1. Prowadzenia przez psychologa/pedagoga (różnej specjalizacji) zajęć w liczbie min. 63 godzin łącznie w okresie 17.02-25.02.2018 r.
  2. Ewa Faliszek-Podgórska,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Centrum Aktywności Fizycznej Anna Szczepańska Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych
w liczbie min. 63 h
17.02-25.02.2018 r. Cena 100 pkt.
2 Maciej Perkowski Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych
w liczbie min. 63 h
17.02-25.02.2018 r. Cena 100 pkt.
3 Maciej Perkowski Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych
w liczbie min. 63 h
17.02-25.02.2018 r. Cena 100 pkt.
4 Aneta Michalska-Perkowska Prowadzenie przez fizjoterapeutę warsztatów sportowych
w liczbie min. 63 h
17.02-25.02.2018 r. Cena 100 pkt.
5 Anna Rudolphi Prowadzenie przez fizjoterapeutę warsztatów sportowych
w liczbie min. 63 h
17.02-25.02.2018 r. Cena 100 pkt.
6 Ewa Faliszek-Podgórska Prowadzenie przez psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych
w liczbie min. 63 h
17.02-25.02.2018 r. Cena 100 pkt.