STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 20.12.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 07.02.2019 r. do 17.02.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 12.12.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Iwona Majewska Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 07-17.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Robert Prażmo Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 07-17.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Paweł Misiarz Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 07-17.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
4 Rafał Fedorowicz Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 07-17.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
5 Urszula Dajek Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 07-17.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
6 Dorota Zalewska Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 07-17.02.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.