STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 03.12.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 04.12.2018 r. do 09.12.2018 r. w ramach projektu

„Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 23.11.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Ewelina Kamińska Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 40 godzin 04-09.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Janusz Kozak Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 40 godzin 04-09.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
3 Joanna Bauerfeind Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 40 godzin 04-09.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 Ivan Mishchenko Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 40 godzin 04-09.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
5 Bartosz Nawrocki Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 40 godzin 04-09.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
6 Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 40 godzin 04-09.12.2018 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.