STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.11.2018  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 01.12.2018 r. do 31.03.2019 r. w ramach projektu „Włącz się do ruchu”.

 

  1. Postępowanie z dnia 20.11.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent:

Klub Sportowy Akademickiego Związku sportowego Akademii wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty
1 Klub Sportowy Akademickiego Związku sportowego Akademii wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha usługa wstępu do obiektów sportowych przez 200h 01.12.2018 –31.03.2019 Cena 100,00