STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.11.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów,  fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa(różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w okresie 30.11.2018 r. do 02.12.2018r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 20.11.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  • Centrum Aktywności Fizycznej Anna Szczepańska
  • Tomasz Obal
  • Maciej Perkowski
  • Aneta Michalska-Perkowska
  • Anna Rudolphi
  • Ninomysław Jakubczyk
  • Ewa Faliszek-Podgórska

 

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Centrum Aktywności Fizycznej Anna Szczepańska Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 30.11-02.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Ośrodek Psychologii Droga Iwona Mateuszuk Prowadzenie przez 1 psychologa (różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 30.11-02.12.2018 r. Cena 34,72 pkt Zbyt wysoka stawka, przekraczająca możliwości budżetowe projektu
3 Tomasz Obal Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 30.11-02.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 Maciej Perkowski Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 30.11-02.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
5 Aneta Michalska-Perkowska Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 30.11-02.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
6 Anna Rudolphi Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 30.11-02.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
7 Ninomysław Jakubczyk Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 30.11-02.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
8 Ewa Faliszek-Podgórska Prowadzenie przez 1 psychologa (różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 30.11-02.12.2018 r. Cena 100,00 pkt