STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 23.11.2018  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 29.11-09.12.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

  1. Postępowanie z dnia 15.11.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PBM Południe S.A. Tour S.k. Hotel Perła Południa

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 PBM Południe S.A. Tour S.k. Hotel Perła Południa Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 29.11-09.12.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt