STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 20.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów,  fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa(różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w okresie 24.11.2018 r. do 26.11.2018 r. oraz warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 26.11.2018 r. do 06.12.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

Postępowanie z dnia 13.11.2018 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

  1. Nordiclife Norbert Kuczera
  2. Strefa Tlenu Halina Olejniczak
  3. ZOMA-PROMO Zofia Faron
  4. Piotr Gojdzis
  5. Fizjopodhale Bartłomiej Neupauer
  6. Dawid Bryniarski Fizjoterapia
  7. REHAPULS mgr Artur Pustułka
  8. FOLLOW SPORT Piotr Stolarczyk

 

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Nordiclife Norbert Kuczera Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 24-26.11.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Nordiclife Norbert Kuczera Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 26.11-06.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
3 Strefa Tlenu Halina Olejniczak Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 24-26.11.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 ZOMA-PROMO Zofia Faron Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 26.11-06.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
5 Piotr Gojdzis Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 24-26.11.2018 r. Cena 100,00 pkt
6 Piotr Gojdzis Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 26.11-06.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
7 Fizjopodhale Bartłomiej Neupauer Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 26.11-06.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
8 Dawid Bryniarski Fizjoterapia Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 24-26.11.2018 r. Cena 100,00 pkt
9 Dawid Bryniarski Fizjoterapia Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 26.11-06.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
10 REHAPULS mgr Artur Pustułka Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 24-26.11.2018 r. Cena 100,00 pkt
11 FOLLOW SPORT Piotr Stolarczyk Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 24-26.11.2018 r. Cena 100,00 pkt
12 FOLLOW SPORT Piotr Stolarczyk Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 26.11-06.12.2018 r. Cena 100,00 pkt