STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 20.11.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów weekendowych w okresie od 24.11.2018 r. do 26.11.2018 r. oraz podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 26.11.2018 r. do 06.12.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 13.11.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Pensjonat Perła Podhala P.P.U.H TASSAK S.C.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Pensjonat Perła Podhala P.P.U.H TASSAK S.C. Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 24.11-06.12.2018r. Koszt oferty 100,00 pkt