STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 15.11.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów oraz fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 18.11.2018 r. do 30.11.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 07.11.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Dariusz Niemczyn Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 96 godzin 18-30.11.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Dagmara Stala-Fizjo&Sport Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 96 godzin 18-30.11.2018 r. Cena 100,00 pkt
3 Wiktor Sobociński Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 96 godzin 18-30.11.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 Miłosz Szal Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 96 godzin 18-30.11.2018 r. Cena 100,00 pkt
5 Strefa Rehabilitacji Leszek Izdebski Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 96 godzin 18-30.11.2018 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.