STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Postępowanie z dnia 18 lipca 2017 r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
a) Prowadzenia przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych
w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 19.08-21.08.2017 r.,
PHU Robert Fedorowicz, P. Robert Prażmo, P. Jan Prażmo,
którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
b) Prowadzenia przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych
w liczbie min. 77 godzin łącznie w okresie 21.08-01.09.2017 r.,
PHU Robert Fedorowicz, P. Robert Prażmo, P. Jan Prażmo,
którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
c) Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 19.08-21.08.2017 r.,
P. Paweł Misiarz,
który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
d) Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 77 godzin łącznie w okresie 21.08-01.09.2017 r.,
P. Paweł Misiarz,
który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
e) Usługi psychologa/pedagoga (różnej specjalizacji) w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 19.08-21.08.2017 r.,
P. Iwona Majewska, P. Dorota Zalewska,
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
f) Usługi psychologa w liczbie min. 77 godzin łącznie w okresie 21.08-01.09.2017 r.,
P. Iwona Majewska, P. Dorota Zalewska,
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Dorota Zalewska Prowadzenie przez psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 19-21.08.2017 r. Cena 100 pkt.
2 Dorota Zalewska Prowadzenie przez psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 21.08-01.09.2017 r. Cena 100 pkt.
3 Paweł Misiarz Prowadzenie przez fizjoterapeutę zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 19-21.08.2017 r. Cena 100 pkt.
4 Paweł Misiarz Prowadzenie przez fizjoterapeutę zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 21.08-01.09.2017 r. Cena 100 pkt.
5 Iwona Majewska Prowadzenie przez psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 19-21.08.2017 r. Cena 100 pkt.
6 Iwona Majewska Prowadzenie przez psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 21.08-01.09.2017 r. Cena 100 pkt.
7 PHU Rafał Fedorowicz Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 19-21.08.2017 r. Cena 100 pkt.
8 PHU Rafał Fedorowicz Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 21.08-01.09.2017 r. Cena 100 pkt.
9 Robert Prażmo Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 19-21.08.2017 r. Cena 100 pkt.
10 Robert Prażmo Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 21.08-01.09.2017 r. Cena 100 pkt.
11 Jan Prażmo Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 19-21.08.2017 r. Cena 100 pkt.
12 Jan Prażmo Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 21.08-01.09.2017 r. Cena 100 pkt.