STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 06.11.2018  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 08-14.11.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 26.10.2018 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Pazim Sp. z o.o. Radisson Blu Hotel

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1

Pazim Sp. z o.o.

Radisson Blu Hotel

Usługa hotelowa i gastronomiczna 08-14.11.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie Usługa wynajmu obiektów sportowych 08-14.11.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt