STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 15.10.2018  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 17-21.10.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 05.10.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Pensjonat „Sosnowe Zacisze” (TURBAS Sp. z o.o.)  

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Pensjonat „Sosnowe Zacisze” (TURBAS Sp. z o.o.) Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 17-21.10.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt