Aktualności

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zakupu i dostawy suplementów diety (Zapytanie 7), z dnia 15.06.2016 r.
w ramach projektu „Olimpijczyk – przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich”.

Polski Komitet Paraolimpijski jako Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone w związku z zakupem i dostawą suplementów diety (Zapytanie 7) z dnia 15.06.2016 r. zostało unieważnione, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą prawidłowy wybór oferty najkorzystniejszej.

UZASADNIENIE
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w szczególności polegającymi na zmianie warunków, dotyczących wykonania zadania (informacja doprecyzowująca warunki formalne oferty) zapytanie zostaje unieważnione.

Jednocześnie informujemy, iż zostanie wszczęte nowe postępowanie na zakup i dostawę suplementów diety w dniu 17.06.2016 r (Zapytanie 8) w projekcie „Olimpijczyk – przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich”.