STRONA GŁÓWNA > INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zapytania Ofertowe

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 06.03.2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr 28/2020 z dnia 03.02.2020 r.

Dotyczy: wykonania nośników reklamowych typu outdoor z nadrukiem znaku słowno – graficznego w postaci: logotypu kompozytowego Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i PKN ORLEN.

Polski Komitet Paraolimpijski jako Zamawiający informuje, iż postępowanie  dotyczące wykonania nośników reklamowych typu outdoor z nadrukiem znaku słowno – graficznego w postaci: logotypu kompozytowego Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i PKN ORLEN zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE

 W związku z koniecznością wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w szczególności polegającymi na zmianie warunków, dotyczących wykonania zadania, unieważnione zostaje niniejsze zapytanie ofertowe nr 28/2020.