STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o przedłużeniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe nr 08/2023
Zapytania Ofertowe

Informacja o przedłużeniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe nr 08/2023

Informacja o przedłużeniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 08/2023

Dotyczące wykonania gadżetów reklamowych z nadrukiem znaku słowno – graficznego w postaci: logotypu kompozytowego Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i PKN ORLEN.

Zamawiający przedłuża termin wyboru usługodawcy o czas niezbędny do weryfikacji przedstawionych ofert do dnia 08.03.2023 r.