STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o przedłużeniu wyboru najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe nr 07/2024
Zapytania Ofertowe

Informacja o przedłużeniu wyboru najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe nr 07/2024

Zapytanie ofertowe nr 07/2024

Dotyczące wykonania gadżetów reklamowych z nadrukiem monochromatycznym (w kolorze białym lub czerwonym) znaku słowno – graficznego w postaci: logotypu kompozytowego Polskiego Komitetu Paralimpijskiego i ORLEN S.A.

Zamawiający przedłuża termin wyboru usługodawcy o czas niezbędny do weryfikacji przedstawionych ofert do dnia 20.03.2023 r.