Bądź AKTYWNY!

W ramach projektu została przewidziana organizacja 40 sekcji sportowych, w tym:

  • 20 sekcji pływackich,
  • 20 sekcji sportowych ukierunkowanych na inne dyscypliny np. szermierka na wózkach, race running, narciarstwo etc.

Planuje się organizację treningów w grupach w zależności od stopnia sprawności i umiejętności. Zajęcia prowadzone będą przez 4
osoby (2 x trener/instruktor i 2 x wolontariusz), a liczba beneficjentów biorących udział w zajęciach wyniesie średnio 10 osób. Zajęcia
rozpoczynają się rozgrzewką, następnie uczestnicy przechodzą do treningu doskonalącego umiejętności – jedna sesja trwa średnio 2
godziny. Jeden beneficjent ostateczny projektu weźmie udział średnio w 100 sesjach. Zajęcia są rozwinięciem formy wsparcia
zastosowanej podczas innych projektów m.in. zajęć w sekcjach, obozów sportowych lub weekendów. Forma wsparcia będzie
rozwinięciem wiedzy, a także doskonaleniem technik w wybranej dyscyplinie paraolimpijskiej. W danej formie wsparcia weźmie udział 400
osób.

Współfinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mające na celu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.


Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rozliczania kosztów podróży (RKP) 
Wzór formularza RKP


Zdjęcia