W ramach programu „Wsparcie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 roku” w okresie 01-12.2020 r. realizowany jest projekt zakładający przygotowanie kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich. W tym roku dokonany zostanie zakup sprzętu sportowego w postaci uzupełnienia wyposażenia reprezentacji Polski w odzież. Większość  zamówienia zostanie dostarczona przez Partnera PKPar – właściciela marki 4F – firmę OTCF sp. z o.o. Ze względu na ogólnoświatową epidemię wywołaną koronawirusem (COVID-19) XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie odbędą się w Tokio  (Japonia) dopiero w przyszłym roku – w okresie wskazanym przez Komitet Organizacyjny Igrzysk – na ten moment XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie TOKIO 2020 planowane są w okresie 24.08.2021 -5.09.2021. 

Program letnich igrzysk paraolimpijskich obejmuje 22 sporty. Planuje się, że w 12 z nich wystartują polscy sportowcy niepełnosprawni: kajakarstwo, kolarstwo – szosowe i torowe,  lekkoatletyka, łucznictwo, pływanie, podnoszenie ciężarów – powerlifting, strzelectwo sportowe , szermierka na wózkach, tenis na wózkach, tenis stołowy, wioślarstwo, badminton. Dokładnie ilościowo będzie można określić strukturę reprezentacji po zakończeniu kwalifikacji zapewne dopiero w czerwcu 2021, a ostateczny skład imienny na początku lipca 2021.

Polski Komitet Paraolimpijski szacuje, że Reprezentacja Paraolimpijska będzie liczyć ok. 150 osób , w tym ok. 90  zawodników w 12 sportach. Biuro Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego prowadzi codzienną korespondencję z Międzynarodowym Komitetem Paraolimpijskim, Międzynarodowymi Federacjami Sportu oraz organizatorem Igrzysk. Wszystkie działania są i będą realizowane zgodnie z wewnętrznym harmonogramem prac oraz wytycznymi Komitetu Organizacyjnego Igrzysk. Ponadto w tym roku, ze względu na przedłużenie przynależności do IPC i EPC, konieczne jest pokrycie kosztów składek członkowskich do tych międzynarodowych organizacji.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu.