Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami to dwuletni projekt wykorzystujący pływanie jako formę rehabilitacji, jak również jako sposób na życie (sport wyczynowy). Projekt dedykowany jest osobom z niepełnosprawnościami, które poprzez sport chcą zwiększyć swoją aktywność i samodzielność w codziennym życiu i/lub podnieść poziom sportowy. Zajęcia w sekcjach pływackich są wstępem do przygody ze sportem zarówno w aspekcie rekreacyjnym, jak i wyczynowym.

Obecnie działa 18 sekcji w 16 polskich miastach na terenie 11 województw.

Zajęcia trwają średnio po 2 godziny i odbywają się średnio 2 razy w tygodniu, prowadzone są przez 2 trenerów, którym pomaga 2 wolontariuszy. Wybór miast, w których odbywają się zajęcia, uzależniony został od miejsca zamieszkania zrekrutowanych uczestników.

Polski Komitet Paraolimpijski zapewnia uczestnikom i opłaca wstęp na pływalnię i/lub wynajem toru pływackiego, opiekę kadry merytorycznej, ubezpieczenie, a także transport (w zależności od potrzeb transport zbiorowy lub dokonany zostanie zwrot poniesionych przez uczestników i uczestniczki kosztów dojazdów).

Współfinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mające na celu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W załączeniu przesyłamy Państwu dokumentację rekrutacyjną, do pobrania w skład, której wchodzą:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  • zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy
  • zał. nr 2 Karta rekrutacyjna
  • zał. nr 3 Deklaracja uczestnictwa
  • zał. nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przy rekrutacji
  • zał. nr 5 Zgoda na przetwarzanie danych osobwych celem udziału w projekcie
  • zał nr 6 Zgoda na przetwarzanie wizerunku
  • zał nr 7 Rezygnacja z udziału w projekcie

Dokumentacja rekrutacyjna pobierz – TUTAJ

Regulamin rozliczania kosztołw dojazdów pobierz – TUTAJ