Nadzieje paraolimpijskie to dwuletni projekt wykorzystujący sport jako jedną z najskuteczniejszych form aktywności.

Projekt podzielony jest na 2 rodzaje akcji:

  • 3-dniowe warsztaty weekendowe – przeznaczone dla osób, które są zainteresowane zwiększaniem swojej aktywności fizycznej oraz postawy społecznej.

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki projektu korzystają z indywidualnych konsultacji z psychologiem (różnej specjalizacji) bądź mówcą motywacyjnym, fizjoterapeutą oraz biorą udział w zajęciach sportowych zgodnie z przygotowanym Indywidualnym Planem Działania (pływanie, LA, tenis stołowy, kolarstwo, szermierka, elementy narciarstwa alpejskiego, biegowego i biathlonu etc.) w grupach.

W każdych warsztatach uczestniczy 20 beneficjantów i 9 osób obsługi, w tym 3 wolontariuszy. Nazwa „warsztat weekendowy” jest umowna i nie ma zastosowania do dni tygodnia. W formie wolontariatu, planowany jest udział zawodników kadry narodowej reprezentującej różne dyscypliny paraolimpijskie, w tym medalistów ostatnich Igrzysk Paraolimpijskich z Rio de Janeiro 2016. Zajęcia weekendowe pozwalają dopasować odpowiedni profil warsztatów sportowo-aktywizujących.

  • 11-dniowe warsztaty sportowo-aktywizujące – rozszerzone w stosunku do weekendów.

Bardziej sprofilowane zajęcia odbywają się indywidualnie lub/i w grupach, według podziału w zależności od zainteresowania oraz sprawności funkcjonalnej i zaawansowania uczestników i uczestniczek projektu. W każdych warsztatach uczestniczy 16 beneficjantów i 9 osób obsługi, w tym 3 wolontariuszy.

Polski Komitet Paraolimpijski zapewnia uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę kadry merytorycznej, a także opłaca transport (w zależności od potrzeb transport zbiorowy lub dokonany zostanie zwrot poniesionych przez uczestników i uczestniczki kosztów dojazdów).

Współfinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mające na celu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


W załączeniu przesyłamy Państwu dokumentację rekrutacyjną, do pobrania w skład, której wchodzą:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  • zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy
  • zał. nr 2 Karta rekrutacyjna
  • zał. nr 3 Deklaracja
  • zał. nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przy rekrutacji
  • zał. nr 5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych celem udziału w projekcie
  • zał. nr 6 Zgoda na przetwarzanie wizerunku
  • zał. nr 7 Rezygnacja z udziału w projekcie

Dokumentacja rekrutacyjna pobierz – TUTAJ

Regulamin rozliczania kosztow dojazdów do pobrania – TUTAJ

Galerie