Zdjęcia: Bartłomiej Zborowski i Adrian Stykowski/Polski Komitet Paraolimpijski i Robert Szaj/Polska Fundacja Paraolimpijska (zdjęcia z parastrzelectwa sportowego)

Zdjęcia do bezpłatnego niekomercyjnego wykorzystania. Konieczne oznaczenie: fot.: Imię i Nazwisko autora/Polski Komitet Paraolimpijski bądź Robert Szaj/Polska Fundacja Paraolimpijska. Dokładne imię i nazwisko konkretnego autora dostępne w metadanych zdjęcia