W tej kategorii znajdują się zapytania ofertowe
4 grudnia 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeuty i psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztaty sportowe w okresie od 04.12-06.12.2017 r. i 06.12-16.12.2017 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 1. Postępowanie z dnia 24 listopada 2017 r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
 1. Prowadzenia przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych
  w liczbie min. 20 godzin łącznie w okresie 04.12-06.12.2017 r.,
 2. Katarzyna Urbańska, P. Wojciech Stachowiak, P. Daniel Marcinkowski,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez trzeciego trenera, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

 1. Prowadzenia przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych
  w liczbie min. 75 godzin łącznie w okresie 06.12-16.12.2017 r.,
 2. Katarzyna Urbańska, P. Wojciech Stachowiak, P. Daniel Marcinkowski,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Usługi fizjoterapeuty  w liczbie min. 20 godzin łącznie w okresie 04.12-06.12.2017 r.,

Wielspin Sp. z o.o., P. Barbara Hohensee,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 75 godzin łącznie w okresie 06.12-16.12.2017 r.,

Wielspin Sp. z o.o., P. Barbara Hohensee,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Usługi psychologa w liczbie min. 20 godzin łącznie w okresie 04.12-06.12.2017 r.,

W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez trzeciego trenera, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

 1. Usługi psychologa w liczbie min. 75 godzin łącznie w okresie 06.12-16.12.2017 r.,

W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez trzeciego trenera, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

 

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Katarzyna Urbańska Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 20 h 04.12-06.12.2017 r. Cena 100 pkt.
2 Wojciech Stachowiak Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 20 h 04.12-06.12.2017 r. Cena 100 pkt.
3 Daniel Marcinkowski Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 20 h 04.12-06.12.2017 r. Cena 100 pkt.
4 Katarzyna Urbańska Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 75 h 06.12-16.12.2017 r. Cena 100 pkt.
5 Wojciech Stachowiak Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 75 h 06.12-16.12.2017 r. Cena 100 pkt.
6 Daniel Marcinkowski Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 75 h 06.12-16.12.2017 r. Cena 100 pkt.
7 Wielspin Sp. z o.o. Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 20 h 04.12-06.12.2017 r. Cena 100 pkt.
8 Barbara Hohensee Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 20 h 04.12-06.12.2017 r. Cena 100 pkt.
9 Wielspin Sp. z o.o. Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 75 h 06.12-16.12.2017 r. Cena 100 pkt.
10 Barbara Hohensee Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 75 h 06.12-16.12.2017 r. Cena 100 pkt.
Komentarze:
Z profilu Facebook oraz naszej strony
Bądź pierwszy i dodaj komentarz
wyślij
Komentarze: