W tej kategorii znajdują się zapytania ofertowe
11 września 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 11.09.2017 r. do 31.03.2018 r. w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”.

1. Postępowanie z dnia 01 września 2017 r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
„Aqua” S.A.
która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 „Aqua” S.A. Cena 100%
Komentarze:
Z profilu Facebook oraz naszej strony
Bądź pierwszy i dodaj komentarz
wyślij
Komentarze: