W tej kategorii znajdują się zapytania ofertowe
20 czerwca 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowych w dniach 22-24.06.2017 r. oraz 24.06-04.07.2017 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

Postępowanie z dnia 12 czerwca 2017 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zapewnienie usługi podczas warsztatu „weekendowego” w terminie 22-24.06.2017 r.

Wielspin Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Zapewnienie usługi podczas warsztatu sportowo-aktywizującego w terminie 24.06-04.07.2017 r.

Wielspin Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia

Nr oferty Nazwa firmy Termin wykonania usługi Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Wielspin Sp. z o.o. 22-24.06.2017 r. Cena 100%
2 Wielspin Sp. z o.o. 24.06-04.07.2017 r. Cena 100%
Komentarze:
Z profilu Facebook oraz naszej strony
Bądź pierwszy i dodaj komentarz
wyślij
Komentarze: